Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку

Назва послуги Базовий номер
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F contrôle technique de véhicules automobiles  
U перевіряння якості 420157
E quality control  
F contrôle de qualité  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matière d'urbanisme  
U послуги із захищання від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги хостингу 420223
E server hosting  
F hébergement de serveurs  
U послуги щодо архітектури 420011
E architecture  
F architecture  
U проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciel-service [SaaS]  
U проектування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F dessin industriel  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів] 420200
E hosting computer sites [web sites]  
F hébergement de sites informatiques [sites web]