Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

106 - 114 з 114 записів
Назва послуги Базовий номер
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F rédaction technique  
U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
E creating and maintaining websites for others  
F création et entretien de sites internet pour des tiers  
U створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
F création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]  
U технологічне консультування 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хмарне обчислювання даних 420229
E cloud computing  
F informatique en nuage  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hébergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthétique industrielle]  
106 - 114 з 114 записів