Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку

1 - 15 з 82 записів
Назва послуги Базовий номер
U аналізування використовності нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères  
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systèmes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурне консультування 420036
E architectural consultation  
F conseils en architecture  
U будівельне проектування 420038
E construction drafting  
F établissement de plans pour la construction / établissement de plans [construction]  
U вивчання технічних проектів 420061
E technical project studies  
F étude de projets techniques  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de matériaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F contrôle de puits de pétrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F récupération de données informatiques  
U встановлювання справжності мистецьких творів 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'œuvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises géologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection géologique  
U дизайн в оформлянні інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
1 - 15 з 82 записів