Клас 44

Завантажити перелік у текстовому файлі

Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві

Назва послуги Базовий номер
U повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів 440115
E aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals / aerial and surface spreading of fertilisers and other agricultural chemicals  
F épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture  
U послуги альтернативної медицини 440210
E alternative medicine services  
F services de médecine alternative  
U послуги банку живих тканин 440221
E human tissue bank services  
F services de banques de tissus humains  
U послуги банку крові 440133
E blood bank services  
F services de banques de sang  
U послуги будинків сестринського догляду 440114
E nursing home services  
F services de maisons médicalisées  
U послуги візажистів 440203
E visagists' services  
F services de visagistes  
U послуги громадських лазень 440018
E public bath services for hygiene purposes  
F services de bains publics à des fins d'hygiène  
U послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями 440225
E medical analysis services for diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories  
F services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques  
U послуги з ароматерапії 440193
E aromatherapy services  
F services d'aromathérapie  
U послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 440220
E pest control services for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U послуги з відновлювання лісів 440217
E reforestation services  
F services de reforestation  
U послуги з сестринського догляду вдома 440229
E home-visit nursing care  
F services de soins infirmiers à domicile  
U послуги лікарень 440059
E hospital services  
F services hospitaliers  
U послуги лікарів-ортодонтів 440214
E orthodontic services  
F services d'orthodontie  
U послуги медичних клінік 440021
E medical clinic services  
F services de cliniques médicales