Клас 44

Завантажити перелік у текстовому файлі

Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві

Назва послуги Базовий номер
U послуги банку культивованих клітин для медичної трансплантації 440256
E cultured cell bank services for medical transplantation  
F services de banques de cellules cultivées pour la transplantation médicale  
U послуги будинків сестринського догляду 440114
E nursing home services  
F services de maisons médicalisées  
U послуги візажистів 440203
E beautician services  
F services de visagistes  
U послуги громадських лазень 440018
E public bath services for hygiene purposes  
F services de bains publics à des fins d'hygiène  
U послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями 440225
E medical analysis services for diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories  
F services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques  
U послуги з ароматерапії 440193
E aromatherapy services  
F services d'aromathérapie  
U послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 440220
E pest control services for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U послуги з вакцинування 440262
E vaccination services  
F services de vaccination  
U послуги з відновлювання лісів 440217
E reforestation services  
F services de reforestation  
U послуги з керування відновлюванням популяції диких тварин і птахів 440234
E wildlife management  
F gestion de la faune sauvage  
U послуги з оцінювання стану здоров'я 440247
E health assessment services  
F services d'évaluation de la santé  
U послуги з післяпологового доглядання 440237
E postnatal care services  
F services de soins post-partum  
U послуги з сестринського догляду вдома 440229
E home-visit nursing care  
F services de soins infirmiers à domicile  
U послуги з фарбування волосся 440242
E hair dyeing services / hair colouring services / hair coloring services  
F services de coloration des cheveux / services de teinture des cheveux  
U послуги із садівництва на об'єктах громадського призначення 440248
E providing community gardening facilities  
F services de mise à disposition de jardins familiaux