Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами

Назва послуги Базовий номер
U організовування релігійних зустрічей 450184
E organization of religious meetings  
F organisation de réunions religieuses  
U перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки 450196
E security screening of baggage  
F inspection filtrage de bagages  
U персональне духовне консультування 450225
E spiritual consultancy  
F conseils en matière spirituelle  
U персональне консультування при важкій втраті 450242
E bereavement counselling / bereavement counseling  
F services de conseillers dans le domaine du deuil  
U планування та влаштовування весільних церемоній 450217
E planning and arranging of wedding ceremonies  
F planification et préparation de cérémonies de mariage  
U повертання загублених речей 450200
E lost property return  
F restitution d'objets trouvés  
U пожежогасіння 450179
E fire-fighting  
F services d'extinction de feu  
U послуги агентств з усиновлювання 450193
E adoption agency services  
F services d'agences d'adoption  
U послуги гадання на картах 450226
E cartomancy services  
F services de cartomancie  
U послуги детективних агентств 450003
E detective agency services  
F services d'agences de détectives  
U послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам 450246
E regulatory compliance auditing  
F services d'audit à des fins de conformité réglementaire  
U послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства 450247
E legal compliance auditing  
F services d'audit à des fins de conformité juridique  
U послуги з бальзамування 450220
E embalming services  
F services de thanatopraxie  
U послуги з вигулювання собак 450232
E dog walking services  
F services de promenade de chiens  
U послуги з відстежування змін у законодавстві 450237
E legal watching services  
F services de veille juridique  
U послуги з підготовки юридичних документів 450221
E legal document preparation services  
F services d'élaboration de documents juridiques  
U послуги з представництва у суді 450211
E litigation services  
F services de contentieux  
U послуги з тлумачення розкладів карт таро для інших 450245
E tarot card reading services for others  
F services de tirage des tarots pour des tiers  
U послуги крематоріїв 450047
E crematorium services  
F services de crémation  
U послуги рятувальників на воді 450243
E lifeguard services  
F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
E online social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal bodyguarding  
F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U послуги юристів-правозахисників 450240
E legal advocacy services  
F services de défense juridique