Клас 45

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона

1 - 15 з 46 записів
Назва послуги Базовий номер
U випускання голубів на урочистих подіях 450219
E releasing doves for special occasions  
F services de lâcher de colombes lors d’événements particuliers  
U відмикання секретних замків 450033
E opening of security locks  
F ouverture de serrures  
U влаштовування зустрічей 450005
E dating services  
F clubs de rencontres  
U влаштовування релігійних зборів 450184
E organization of religious meetings  
F organisation de réunions religieuses  
U генеалогічне досліджування 450216
E genealogical research  
F recherches généalogiques  
U детективні агентства 450003
E detective agencies  
F agences de détectives  
U консультування щодо безпеки 450117
E security consultancy  
F consultation en matière de sécurité  
U консультування щодо інтелектуальної власності 450206
E intellectual property consultancy  
F conseils en propriété intellectuelle  
U ліцензування інтелектуальної власності 450208
E licensing of intellectual property  
F concession de licences de propriété intellectuelle  
U ліцензування комп'ютерного програмного статку [правничі послуги] 450212
E licensing of computer software [legal services]  
F concession de licences de logiciels [services juridiques]  
U медіація [посередництво] [врегулювання конфліктів] 450201
E mediation  
F médiation  
U моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань 450209
E monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes  
F services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique  
U наглядання за дітьми 450195
E baby sitting  
F garde d'enfants à domicile  
U наглядання за домашніми тваринами 450198
E pet sitting  
F gardiennage à domicile d'animaux de compagnie  
U наглядання за житлом за відсутності мешканців 450197
E house sitting  
F services d'occupation de logements en l'absence des habitants  
1 - 15 з 46 записів